Home ข้อคิด คำคม 6 วิ ธีปลูกฝังลูกให้รู้คุณค่าของเ งิ น

6 วิ ธีปลูกฝังลูกให้รู้คุณค่าของเ งิ น

20 second read
Comments Off on 6 วิ ธีปลูกฝังลูกให้รู้คุณค่าของเ งิ น
0
88

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการเลี้ยงลูกให้รู้จักค่าของเงินกับบทความ 6 วิ ธีปลูกฝังลูกให้รู้คุณค่าของเ งิ น ไปดูกันว่าจะต้องเลี้ยงลูกอย่ างไรบ้าง

1 อย่ าให้ทุกสิ่งทุกอย่ างแก่ลูก

อ ย่ าไปให้ทุกสิ่งทุกอย่ า ง ที่พวกเขาต้องการ เพราะเด็กที่เติบโตมาด้วยการที่มี ครบทุกสิ่งทุกอย่ า งอย ากได้อะไรก็ได้หมดจะไม่เห็นคุณค่าของเงิน ดังนั้น ทางที่ดี คุณควรสอนให้ พวกเขารู้จักการออมเงินเพื่อซื้ อ ของที่อย า กได้เองตั้งแต่ยังเด็กๆ

2 สอนลูกให้มีความรับผิ ดชอบ

ควรสอนลูกๆ ให้มีความรับผิดชอบตั้งแต่เด็ก ดังคำกล่าว อันลือลั่นที่กล่าวว่า… ‘ จงอย่ าถามว่าประเทศของท่านจะทำอะไร เพื่อท่าน แต่จงถามว่าคุณสามารถ ทำอะไรให้กับประเทศ’ ดังนั้นในเรื่อง ของการเลี้ยงลูก เราจึงควรสอนลูกๆ ให้มีความรับ ผิ ดชอบ ทั้งในเรื่องของการเงิ น การใช้ชีวิต รวมถึงหน้าที่ ที่พึง กระทำต่อสังคมด้วย ไม่ควรสอนให้พวกเขาเอาแต่ร้องขอ และรอคอยแต่การช่วยเหลือ

3 สอนลูกให้รู้จักงบประม าณ

งบประมาณอาจ เป็นเรื่องที่หนัก และย า กเกินไป สำหรับเด็กเล็กๆ แต่สำหรับ เด็กโต คุณสามารถสอนพวกเขาได้ เพราะการสอนเรื่องงบประมาณ เป็นการทำ ให้ลูกของคุณรู้จัก การใช้เงินการวางแผนและมีความเป็นผู้ใหญ่ ในเรื่องของ การใช้เ งิ น ซึ่งพวกเขาจะสามารถรู้ว่ามีงบประมาณ เท่าไหร่ที่จะสามารถใช้ซื้ อ สิ่งของได้และเ งิ นจะเหลือเท่าไหร่พวกเขา จะเรียนรู้วิธีคิดอย่ าง รอบคอบ และรู้ว่าสิ่งไหนควรซื้ อ ไม่ควรซื้ อ

4 อย่ าปล่อยให้ลูกเรียนรู้เอาเองการสอนให้ลูกรู้จักการใช้เงินเป็น

ไม่ควรอย่ า งยิ่ง ที่จะปล่อยให้พวกเขาเรียนรู้กันเอง แบบคำพูดที่ใคร หล า ยคนชอบพูดว่า ‘ เดี๋ยว…โตขึ้นเขาก็รู้เองแหละ’ เพราะเด็กๆ จะเติบโตขึ้น ไปเรื่อยๆ พวกเขามีหล า ยสิ่งหล า ยอย่ า ง ที่ต้องคิด ต้องทำ บางครั้ง ทำให้ ในเรื่องเ งิ น พวกเขาจะละเลยไม่คิด ให้รอบคอบและไม่รู้ว่าอะไรจะต ามมาบ้ าง ดังนั้น จึงเป็นการสมควรอย่ า งยิ่งที่คุณจะสอนให้ พวกเขารู้จักการใช้เ งิ น ตั้งแต่เนิ่นๆ อ ย่ าให้พวกเขาไปเรียนรู้ เอาเมื่อตอนที่สายไปแล้วเลย

5 ปล่อยให้ลูกเรียนรู้จากความ ผิ ดพลาด

ข้อนี้ตรงข้าม กับข้อที่แล้วนะครับ ตรงที่ว่า ไม่ควรเลี้ยงลูก ‘ แบบไข่ในหิน’ คุณพ่อคุณแม่ควรปล่อยให้ พวกเขาเรียนรู้ด้วยตัวเองบ้ างแต่เฉพาะเรื่องที่ ไม่หนักหนา ส า หั ส เกินไปเท่านั้นการไม่ยอมเปิดโอ ก า สให้เด็กๆ ของคุณ รู้จักความ ผิ ดพลาดเลยอาจกล า ยเป็นห า ย นะ ของพวกเขาในอนาคต

6 อย่ าสอนลูกให้ลุ่มหลงกับวัตถุ

หากอย า กให้ลูกๆ ของคุณใช้เ งิ นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การสอนพวกเขา ไม่ให้ลุ่มหลงกับสิ่งของวัตถุ หรือเป็นพวกวัตถุนิยมเช่น เห็นเพื่อนบ้ านซื้ อ รถ ก็ไปซื้ อ ต ามเขา ทั้งๆ ที่ รถคันเก่าก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ เป็นต้น เราควรสอนให้ พวกเขาเห็นคุณค่า ของเงินทุกบาทไม่ต ามแฟชั่นจนเกินไป และไม่มองคนที่ ภายนอ ก รวมถึงไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น

‘ การสอนลูก เรื่องเงิน ถือเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่ควรปลูกฝังให้ลูกตั้งแต่วัยเด็ก และให้ลูกได้เรียนรู้เรื่องเงิน เพื่อสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีสำหรับอนาคต’

ที่มา m o n e y g u r u, n o o n n a

Load More Related Articles
Load More By rooormai
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

5 นิสัยที่ควรเลิกทำ อนาคตมีเงินเก็บ ชีวตดี

วันนี้เราอยอ กที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้นิสัยที่ควรหยุดทำ กับบทความ 5 นิสัยที่ควรเลิกทำ อนา…