Home ข้อคิด คำคม 17 วิ ธีการเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนเก่ง เชื่อมั่นในตัวเอง ใช้ชีวิตรอ ดได้

17 วิ ธีการเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนเก่ง เชื่อมั่นในตัวเอง ใช้ชีวิตรอ ดได้

21 second read
Comments Off on 17 วิ ธีการเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนเก่ง เชื่อมั่นในตัวเอง ใช้ชีวิตรอ ดได้
0
51

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการเลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่ง กับบทความ 17 วิ ธีการเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนเก่ง เชื่อมั่นในตัวเอง ใช้ชีวิตรอ ดได้ ไปดูกันว่าจะต้องเลี้ยงลูกอย่ างไรบ้าง

1 ให้ลูกฝึกแก้ปัญหาด้วยตนเอง

ถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ช่วยแก้ปัญหาให้ลูกเสมอ ลูกจะข า ดทักษะในการพัฒนาด้านความเชื่อมั่นในการคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง เมื่อผู้ปกครองคอยช่วยเหลือตลอ ดเวลาลูกจะข า ดวิธีรู้จักคิด แก้ปัญหาและความเชื่อมั่นในตนเองจะหมดไป นั่นหมายความว่า ยอมให้ลูกได้เกรด B หรือ C บ้างแทนที่จะได้เกรด Aตลอ ดในขณะที่ลูกกำลังเรียนรู้ในการแก้ปัญหาในการทำงาน

2 ชื่นชมกับความพย ายามของลูก ไม่ว่าลูกจะแพ้หรือชนะ

เมื่อเราโตมากขึ้นเราจะพบว่าระหว่างการเดินทางมีค่ามากกว่าจุดหมายปล า ยทาง เมื่อลูกตั้งเ ป้ าหม า ยเพื่อที่จะชนะในการทำกิจก ร ร มบางอย่ าง แต่ต้องสะดุดล้มหรือพลาดพลั้งไม่ไปถึง เส้นชัย ให้เราให้กำลังใจกับความพย ายามของลูกนั้น อย่ าทำให้ลูกรู้สึกอายเมื่อเขากำลังพย ายาม ผลดีในระยะยาวคือลูกจะเรียนรู้ว่าความพย ายามช่วยสร้างความมั่นใจได้อย่ างมากทีเดียว

3 กร ะตุ้ นความอยากรู้อยากเห็น

การตั้งคำถามที่ไม่จบไม่สิ้น อาจทำให้ลูกรู้สึกเหนื่อยและเบื่อหน่าย แต่ความจริงแล้วไม่ควรเป็นอย่ างนั้น ผู้ปกครองควรตั้งคำถามเพื่อช่วยส่ งเสริมพัฒนาการของเด็ก เพื่อลูกจะเรียนรู้ ว่ามี หล า ยสิ่งหล า ยอย่ างที่เรามองไม่เห็นในโลกนี้อีกมากมายที่เรายังไม่ได้เรียนรู้ สิ่งเหล่านี้จะกร ะตุ้ นให้ลูกมีความอยากรู้อยากเห็น มากขึ้น เด็กที่มาจากครอบครัวที่พ่อแม่ตั้งคำถาม ให้เสมอๆจะเรียนรู้ได้เร็วและดีกว่าเด็กที่พ่อแม่หาคำตอบให้ตลอ ดเวลา

4 ฝึกการให้กำลังใจเพื่อสร้างความสามารถ

ควรให้กำลังใจและเสริมแรงให้ลูกทำในสิ่งที่ลูกสนใจ เพราะจะทำให้ลูกไม่รู้สึกกดดัน มมากจนเกินไป ฮาโมนี ชู นักเปียโนระดับโลกบอ กในรายการทอล์กโชว์ของเอลเลน ว่า เธอฝึกเล่น เปียโน ตั้งแต่ 3 ขวบ และเล่นได้ดีเพราะได้รับกำลังใจจากครอบครัว การฝึกความพย ายามจะสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเองต ามมา

5 ให้ลูกลองสิ่งท้าทายใหม่ๆ

แสดงให้ลูกเห็นเ ป้ าหม า ยที่เป็นความสำเร็จเล็กๆ เพื่อไปสู่ความสำเร็จของเ ป้ าหม า ยใหญ่ๆ เช่น ขี่จักรยานโดยไม่ใช้ล้อเล็กฝึกการช่วยขี่ คุณพ่อคุณแม่สามารถสร้างความมั่นใจ ในตัวลูกเพิ่มขึ้น ได้จากความรับผิดชอบต ามวัย

6 ให้ลูกแสดงพฤติก ร ร มต ามวัย

ไม่ควรมีความคาดหวังให้ลูกแสดงพฤติก ร ร มเหมือนผู้ใหญ่ เมื่อลูกรู้สึกว่าต้องแสดงพฤติก ร ร มที่เหมาะสมและถูกต้องต ามที่พ่อแม่กำหนดเท่านั้นจะทำให้เห็นถึงมาตรฐานที่เป็นไปไม่ได้ และ จะไปลดความพย ายามที่ลูกทำอยู่ การตั้งมาตรฐานที่ลูกไม่สามารถไปถึงได้จะลดความเชื่อมั่นของลูกลง

7 เปิดประตูสู่ประสบการณ์ใหม่ๆ

ในฐานะผู้ปกครองเราควรช่วยเปิดโอกาสให้ลูกมีประสบการณ์ในโลกกว้างมากขึ้นเพื่อเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ การเปิดประสบการณ์ให้ลูกจะสอนให้ลูกรู้ว่า ไม่ว่าจะเจอ ประสบการณ์ซึ่ง น่ากลัวที่เราไม่เคยเผชิญมาก่อนเราก็จะสามารถฝ่าฟันและเอาชนะมันได้

8 ฉลองความตื่นเต้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

เด็กๆ มองดูและเรียนรู้ว่าพ่อแม่รู้สึกอย่ างไรต่อสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับเขา ถ้าเราตื่นเต้นกับวิธีการว่ายน้ำ หรือ การพูดภาษาใหม่ๆ เด็กๆ ก็จะรู้สึกตื่นเต้นด้วย การเรียนรู้เป็นสิ่งที่ยากและหาก ทำให้ประสบความสำเร็จ จะช่วยสร้างความมั่นใจให้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการฉลองความสำเร็จช่วยให้ลูกโตขึ้น

9 อย่ าบอ กลูกเมื่อเรามีความกังวลใจกับลูก

ผู้ปกครองที่กังวลใจมักแปลความหมายได้ว่าไม่เชื่อมั่น การแสดงความมั่นใจของผู้ปกครองจะส่ งผลต่อความมั่นใจของเด็กด้วย

10 หลีกเลี่ยงการซิกแซก

หรือมีข้อยกเว้นให้ลูกเสมอ การให้สิทธิพิเศษทำให้ลูกข า ดความเชื่อมั่น

11 ไม่วิพากษ์วิจารณ์การแสดงออ กของลูก

ไม่มีสิ่งไหนที่ทำให้ลูกท้อใจเท่ากับการวิพากษ์วิจารณ์ลูกในความพย ายามของเขา การให้คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะสามารถทำได้บ้าง แต่อย่ าบอ กว่าลูกทำกิจก ร ร มนี้ได้แย่จริงๆ ถ้าลูกกลัว ที่จะล้มเหลวเพราะกังวลว่าจะทำให้เราโ ก ร ธหรือผิดหวัง ลูกจะไม่กล้าทำสิ่งใหม่ การที่พ่อแม่วิพากษ์วิจารณ์ลูกบ่อยๆ จะทำให้ลูกรู้สึกหมดคุณค่าในตัวเองและหมดแรงจูงใจด้วย

12 ทำความล้มเหลวให้เป็นเกาะที่สร้างฐานการเรียนรู้

การเรียนรู้จากข้อผิดพลาดช่วยสร้างความมั่นใจ แต่นั่นจะเกิดขึ้นได้เมื่อคุณพ่อคุณแม่ทำข้อผิดพลาดเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้เติบโตและก้าวไป อย่ าปกป้องลูกมากเกินไป ยอมให้ลูก ล้มเหลวบ้าง บางครั้งบางคราวเพื่อช่วยให้ลูกเกิดความเข้าใจ และมีการวางแผนที่ดีขึ้นในครั้งหน้า คุณพ่อคุณแม่ควรเปิดโอกาสให้ลูกเรียนรู้จากข้อผิดพลาด

13 สอนลูกว่าหากจะทำให้สำเร็จต้องรู้อะไรบ้าง

คุณพ่อคุณแม่เป็นฮีโร่ในใจของเด็กๆจนกระทั่งลูกเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น ใช้โอกาสนั้นสอนลูกให้รู้จักวิธีการคิด การแสดงและการพูด เป็นตัวอย่ างและแบบอย่ างที่ดีให้แก่ลูก การที่ลูกเฝ้าดู ความ สำเร็จของเราแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกัน

14 ชมเชยในความกล้าหาญเมื่อลูกเริ่มลองสิ่งใหม่

ไม่ว่าจะเป็นการเข้าทีมบาสเกตบอลหรือ การลองเล่นโรลเลอร์สเก็ต ผู้ปกครองควรที่จะชมและให้กำลังใจเมื่อลูกทำสิ่งใหม่ๆ โดยพูดคำชมง่ายๆ เช่นเก่งมากที่กล้าลองสิ่งใหม่ๆ ความ สบายมาจากการที่เราติดยึดกับสิ่งเก่าๆ แต่ความกล้าหาญมาจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างจากเดิม

15 ให้กำลังใจลูกเมื่อลูกเผชิญความทุ ก ข์ยากลำบาก

ในชีวิตนั้นไม่มีความยุติธรรมและไม่มีอะไรที่ง่ายเสมอไปซึ่งลูกต้องเรียนรู้เข้าสักวันใดวันหนึ่ง เมื่อเราเผชิญกับความยากลำบาก คุณพ่อคุณแม่ควรชี้ให้เห็นว่าเมื่อเราทนต่อความยาก ลำยากได้จะช่วยสร้างให้เราปรับตัวในการรู้จักยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้ คุณพ่อคุณแม่ควรอธิบายให้ลูกฟังว่าทุกถนนสู่ความสำเร็จจะต้องเผชิญกับขวากหนามบ้างอะไรบ้าง

16 คุณพ่อคุณแม่เสนอตัวที่จะเข้าช่วยเหลือและสนุบสนุนแต่ต้องไม่มากจนเกินไป

การให้ความช่วยเหลือที่มากเกินไปและเร็วเกินไปจะลดความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองของลูก ควรให้ลูกช่วยเหลือตัวเองก่อนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกมากขึ้น

17 เป็นผู้ปกครองแบบเข้าใจลูก

ไม่บังคับหรือเข้มงวดจนเกินไป หากเราเข็มงวดกับลูกมากเกินไป จะทำให้ลูกข า ดความมั่นใจและลดความเชื่อมั่นลง การทำต ามคำสั่งตลอ ดเวลาจะทำให้ลูกข า ดความกล้าการสร้างลูก ให้มีความเขื่อมั่นจะทำให้ลูกเป็นคนสร้างสรรค์และกล้าพูดคำว่า ‘ ไม่ได้’ ต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นกล้าปฏิเสธต่อผู้ที่มาหยิบยื่นสิ่งเ ส พติ ดต่างๆให้ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องยอมให้ ลูกรู้จักลองผิดลองถูกเพื่อสร้างลูกให้เป็นคนดีและคนเก่งในอนาคต เป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัว

ที่มา m g r o n l i n e c o m/ ดร สุพาพร เทพยสุวรรณ, fahhsai

Load More Related Articles
Load More By rooormai
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

5 นิสัยที่ควรเลิกทำ อนาคตมีเงินเก็บ ชีวตดี

วันนี้เราอยอ กที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้นิสัยที่ควรหยุดทำ กับบทความ 5 นิสัยที่ควรเลิกทำ อนา…