Home ข้อคิด คำคม 10 สิ่งที่พ่อแม่ทำให้ลูกเห็น มีค่ามากกว่าคำสอน

10 สิ่งที่พ่อแม่ทำให้ลูกเห็น มีค่ามากกว่าคำสอน

15 second read
Comments Off on 10 สิ่งที่พ่อแม่ทำให้ลูกเห็น มีค่ามากกว่าคำสอน
0
161

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อน ๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการเลี้ยงลูกกับบทความ 10 สิ่งที่พ่อแม่ทำให้ลูกเห็น มีค่ามากกว่าคำสอน ไปดูกันว่าการที่พ่อแม่เป็นแบบอย่ างที่ดีให้กับลูกนั้นจะส่ งผลต่ออนาคตลูกได้อย่ างไร

1 คอยหมั่นฝึกสั่งสอนลูกของเราด้วยเมตต า

ฝึกเขาในวันนี้ มัน ย่ อ ม ดีกว่า ปล่อยให้
โตไปแล้วถูก ‘ สังคม สั่งสอนเขาเอง’

2 ข า ดสามีเราอยู่ได้ แต่ลูกนั้นข า ดแม่ไม่ได้

ฉะนั้น อ ย่ า เอาเวลาไปทุ่มต ามผู้ช ายอย่ างเดียว เพราะมันทำล า ย ความ สมบูรณ์ของครอบครัวเรา

3 อย่ าเอาความหวังเรา ที่อย ากให้เป็นโน่นนี่ ไปทุ่มไว้บนไหล่ลูก

เพsาะความหวังเดียวที่ พึงมี ต่ อ ลู ก คือให้เขาดำรงชีพอย่ างเป็นสุขในวันที่ไม่มีเราคอยประคอง เขาก็ต้องยืนหยัดได้

4 ลูกช าย เป็นเพศทางเลือ ก

เรื่องนี้เราไม่จำเป็นต้องทุ ก ข์ เพราะตราบเท่าที่ลูกมีความสุขดี เป็นคน มีสำนึกดี ชีวิตมีคุณภาพ เท่านี้ก็ประเสริฐกว่าเรื่องเพศสภาพทั้งสิ้นแล้ว

5 อย่ ากดดันให้ลูกต้อง ‘ เรียนเก่ง’ กว่าใคร

แต่เราควรสอนให้ลูก เรียนรู้ ที่จะอยู่ด้วยตั วเองได้พึ่งตัวเองได้ เพราะมันคือ ม ร ด ก ชีวิต ที่เราต้องมอบให้

6 ต้องสอนเรื่องความกตัญญู

เราเ ป็นพ่อแม่ต้องทำให้ลูกดู ไม่ใช่มาลำเลิก เอาตอนเขาโต เพราะมันไม่ทันแล้ว

7 จงสอนลูกสาวว่า ไม่ต้องแข่ง เพื่อเท่าเทียมกับผู้ช ายหรอ ก

และ ให้สอนลูกช ายว่า อย่ าเอาเ ป รี ย บ ผู้หญิง เพราะในโลกแห่งความจริงนั้นทุก ๆ คนควร ‘ ให้เกียรติเพื่อน มนุษย์’ เหมือน ๆ กัน ไม่ว่าจะเพศอะไรก็ต าม

8 ลูกสาว ไม่แต่งงาน

ในเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องน่าอ ายอะไร หากลูกมีชีวิต ที่ส ม บู ร ณ์ เองได้ผู้ช าย ก็เป็นแค่องค์ประกอบเท่านั้นนะ จำไว้!

9 ลูกเราอาจ ไม่ได้สวย หล่อ เก่งกว่าลูกใคร ๆ เขา

แต่ว่าหัวใจที่รักลูก เราไม่ น้ อ ย กว่าลูก บ้านไหนแน่นอน แค่นี้เราภูมิใจมากแล้ว

10 การเลือ กทน เพื่อครอบครัวสมบูรณ์

มันไม่ใช่แค่ อยู่กันพร้อมหน้าหากอยู่แล้ว ไม่นำพา ไม่รู้ห น้ า ที่ มันก็มีแต่จะป่ ว ยการ

ที่มา Ra m e t Tanawangsri, poobpub

Load More Related Articles
Load More By rooormai
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

5 นิสัยที่ควรเลิกทำ อนาคตมีเงินเก็บ ชีวตดี

วันนี้เราอยอ กที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้นิสัยที่ควรหยุดทำ กับบทความ 5 นิสัยที่ควรเลิกทำ อนา…