Home ข้อคิด คำคม เรื่องราวที่อย ากบอ กให้ทุกคนได้เรียนรู้จากคนวัย 70

เรื่องราวที่อย ากบอ กให้ทุกคนได้เรียนรู้จากคนวัย 70

12 second read
Comments Off on เรื่องราวที่อย ากบอ กให้ทุกคนได้เรียนรู้จากคนวัย 70
0
37

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดจากคนวัย 70 กับบทความ เรื่องราวที่อย ากบอ กให้ทุกคนได้เรียนรู้จากคนวัย 70

นักเขียนอักษรพู่กันจีนชื่อ ดัง ได้บันทึกถึงความรู้สึกที่มีต่อชีวิต เมื่อผ่านเข้าวัย 7O ซึ่งมีสาระน่าสนใจดังนี้ ‘ พออายุใกล้ 7O ข้าพเจ้า เรียนรู้ สิ่ง 7 สิ่งในชีวิต’

1 ต้องอยู่ให้รอ ด

ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วตก อยู่อีก 1 วัน เหลือน้อยลง 1 วัน สุขอีก 1 วัน กำไร 1 วัน

2 ต้องอยู่ให้มีความสุข

ตำแหน่งสูงมิสู้มีรายได้สูง รายได้สูงมิสู้อายุยืน อายุยืน มิสู้มีความสุข ขอให้มีความสุข เพราะความสุขคือเงินสด นอ กนั้นแค่กระดาษเช็ค

3 ต้องเป็นของพวกเราเอง

หมายถึง ไม่ใช่เป็นของคนอื่น หรือยืมของคนอื่น มาใช้ ตำแหน่งเป็นของชั่ วคราว เกียรติยศเดี๋ยวก็ผ่านไป สุขภาพเท่านั้นที่เป็นของพวกเรา

4 ไม่เหมือนกัน ย่อมไม่เหมือนกัน

ความรักที่พ่อ กับแม่ให้กับลูกไม่มีขีดจำกัด แต่ความรักของลูกที่มีต่อพ่อ กับแม่ มีขีดจำกัด เหล่าลูกๆ ทุกคนป่ ว ย พ่อ กับแม่กลุ้มใจ พ่อ กับแม่ป่ ว ย แค่เหล่าลูกๆ ทุกคน มาเยี่ยมมาถามไถ่ ก็พอใจแล้ว เหล่าลูกๆ ทุกคน ใช้เงินของพ่อ กับแม่ สมเหตุสมผล พ่อ กับแม่จะใช้เงินของเหล่าลูกๆ ทุกคน ต้องมีเหตุมีผล บ้านของพ่อ กับแม่ก็คือบ้านของเหล่าลูกๆ ทุกคน บ้านของเหล่าลูกๆ ทุกคน ไม่ใช่บ้านของพ่อ กับแม่ ไม่เหมือนกันก็คือไม่เหมือนกัน พ่อ กับแม่ที่เข้าใจจะถือเอาความกตัญญูกตเวที ของเหล่าลูกๆ ทุกคน เป็นจิตอาสา และความสุข ไม่หวังการตอบแทน ถ้าหวังการตอบแทน นั่นคือหาทุ ก ข์ใส่ตัว

5 ไม่ต้องคาดหวังใครย ามป่ ว ย

ไม่ต้องคาดหวังใคร แม้แต่เหล่าลูกๆ ทุกคน ‘ ไม่มีลูกกตัญญูหน้าเตียงคนป่ ว ยเรื้อรังหรอ ก’ คาดหวังคู่ชีวิตหรือ เขาเองก็เอาตัวไม่รอ ดอยู่แล้ว ที่คาดหวังได้ คือเงิน อย่ างเดียว ใช้เงินรั ก ษ าตัว ความจริงใจของบิดามารดาลึกยิ่งกว่ามหาสมุทร เพื่อลูกยอมเสียเงินทองได้ นอนดึกตื่นเช้าเพื่อหาเงินทอง แต่ตนเองไม่กล้าใช้เงินทอง เพื่อไม่ให้ลูกต่างจากคนอื่น เปลี่ยนขี้เถ้าเป็นทองคำ แต่งงาน มีครอบครัว มีการมีงานทำ แต่พ่อแม่ก็ยังไม่ห า ยเป็นห่วง ต่อให้ทุ ก ข์ร้อยหมื่นก็จะทน พระคุณของพ่อแม่มีนับไม่ถ้วน หากลูกเกิดมาไม่มีใครดูแล จะมีวันนี้ได้หรือ เมื่อย ามพ่อแม่แก่เฒ่าโ ร คถามหา อย ากหาหมอรับย า ใครจะช่วยจ่าย พ่อแม่จะอยู่ได้อีกกี่ปี

วันนี้พร้อมหน้าพร้อมต าจะมีอีกกี่วัน เมื่อพ่อแม่อายุร้อยปีก็ต้องหลับต า ไร้เงาลูกๆ เคียงข้างอีกต่อไป ต้นไม้รักความเงียบ แต่ลมหาได้หยุดไม่ ถึงคราวลูกเลี้ยงดู แต่พ่อแม่ก็รอไม่ไหวแล้ว ในโลกใบนี้สิ่งที่ไม่อาจรอได้ที่สุดก็คือ ‘ ความกตัญญูพ่อแม่’ อย่ าเสียใจกับสิ่งที่คุณเพิ่งสูญเสียไป อย่ าไปหวงแหนเอาตอนที่ไม่มีแล้ว

6 นึกคิดถึงแต่ความหลัง

อาจจำเป็นเพราะจำเรื่องราวได้น้อยลง ลืมมากขึ้น ฉะนั้นสุขภาพคือท รั พ ย์ จำไว้ แข็งแรงเข้าไว้ หาความสุขเสมอ

7 ไม่ต้องกลัวความต า ย

เกิด แก่ เ จ็ บ ต า ย เป็นเรื่องธรรมดา ทุกคนเท่าเทียมกัน ต้องมีความพร้อมด้านจิตใจ พอยมบาลมาเรียก ก็พร้อมที่จะไปได้เลย ต้องไม่มีการอาลัยอาวรณ์

ครบ 7 ข้อ ย ามลำบาก มากอุปสรรค ต้องตั้งหลักให้มั่นคง ย ามได้ดี มียศสูงส่ ง ต้องรู้ปลง ปลดปล่อยวาง ฉะนั้นไม่ต้องท้อ เวลาผ่านไปเงื่อนไขเปลี่ยน สถานการณ์ก็มักผันแปร อาจดีขึ้นก็ได้ พวกเราไม่จำเป็นต้องร่ำร ว ย แต่พวกเราอาจร่ำร ว ยความสุขได้เพราะการให้ สุดท้ายนี้ ลองยิ้มให้ตนเองและคนรอบข้างทุกวัน เพียงเท่านี้ก็ดูมีเสน่ห์ดึงดูดผู้คนรอบข้างแล้ว

ที่มา dhammasawatdee

Load More Related Articles
Load More By rooormai
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

5 นิสัยที่ควรเลิกทำ อนาคตมีเงินเก็บ ชีวตดี

วันนี้เราอยอ กที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้นิสัยที่ควรหยุดทำ กับบทความ 5 นิสัยที่ควรเลิกทำ อนา…