Home Uncategorised 7 หลักคิดของคนสร้างฐานะ มักใช้เป็นแนวเพิ่มสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต

7 หลักคิดของคนสร้างฐานะ มักใช้เป็นแนวเพิ่มสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต

20 second read
0
0
20

วันนี้เราอย ากที่จะแนะนำหลักแนวคิดที่จะพาชีวิตเดินออ กจากความย ากจน กับบทความ 7 หลักคิดของคนสร้างฐานะ มักใช้เป็นแนวเพิ่มสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่ออนาคตไม่ลำบาก

1 แบ่งเงินไว้เก็บ

การวางแผน การเงินเป็นเรื่องสำคัญ ขั้นนี้ คือพื้นฐานในการเก็บออมเงิน คือ การวางแผนรายรับ – รายจ่ายให้ดี เชื่อว่า หล า ยคนอาจมองข้ามการทำบัญชีรายจ่ายส่วนตัว เป็นวิธีที่จะช่วยให้เราระมัดระวังการใช้จ่ายได้มากขึ้น

2 ออมเงินไว้เผื่อฉุกเฉิน

เป็นเงินออมที่เก็บแยก ออ กมาจากข้อแรกนั่น ก็คือเงินออมไว้เพื่อย ามฉุ กเฉิ น เชื่อว่าหล า ยคนอาจมองข้าม การเก็บเงินไว้ สำหรับใช้ในย ามฉุ กเฉิ น ควรเก็บเงินไว้ เฝพื่อใช้ในส่วนนี้ ประมาณ 5 – 10% จากรายได้ทั้งหมด การมีเงินในส่วนนี้จะช่วยให้อุ่นใจ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินเช่น

3 วางแผนการใช้เงิน

ก่อนจะวางเป้าหมาย การใช้เงินเพื่อ สร้างรากฐาน ควรวางลำดับเป้าหมาย และกำหนดระยะเวลา ในการใช้เงินก่อนโดย การวางแผนการใช้เงินด้วยช่วงอายุว่าช่วงอายุเท่าไหร่มีเป้าหมายจะมีอะไร เป็นของตัวเอง เช่นช่วงอายุ 25 ปี เริ่มดาวน์รถในร า ค า 1 แสนบาท เป็นต้น ซึ่งการกำหนด เป้าหมายเป็นเรื่องที่ดี แต่ไม่ควรกดดันตัวเองมากเกินไป โดยเป้าหมายของ แต่ละคนก็แตกต่างกัน ออ กไปไม่ว่า จะเป็นบ้าน, คอนโด การดาวน์บ้านหรือคอนโดควรมีเงินเก็บจำนวนหนึ่ง โดยปกติแล้ว ควรมีสำรองไว้ ประมาณ 15 – 20% ซึ่งการเลือ กบ้าน หรือคอนโดสักแห่ง ไม่ควรเลือ กที่เกินกำลัง ผ่อนต่อเดือน โดยปกติแล้ว การผ่อนต่อเดือน ไม่ควรเกิน 40% ของรายได้ใน แต่ละเดือนรถ ปกติแล้วต้องมีเงินดาวน์ ไม่ต่ำกว่า 20% ของร า ค า รถ

4 การสร้างครอบครัว

ควรเก็บเงินก้อน สำหรับการสร้างครอบครัว โดยเฉพาะ เพราะการจัดงานแต่งงานสักครั้งอาจจะใช้เงินสูงถึง หลักแสนเลยทีเดียว รวมทั้งควรเตรียมความพร้อมทั้งค่าคอ ด ค่าเลี้ยงดู ควรมีรายได้สม่ำเสมอ ล ง ทุ นเป็นอีกหนึ่ง ทางเลือ กที่ดีที่จะช่วยให้เงินงอ กเงยและสามารถสร้างความมั่นคงได้เลยทีเดียว เริ่มลงทุนง่าย ๆ ด้วยการเก็บเงิน 10 – 15 % จากรายได้ทั้งหมดต่อเดือนเพื่อนำมาต่อยอ ดล ง ทุ น ซึ่งการลงทุนแต่ละประเภท ก็มีความเสี่ ยงที่แตกต่างกันออ กไป ควรเช็คความพร้อมของตัวเองให้ดี การวางแผนการใช้เงิน สำหรับวัยรุ่นนี้.. เป็นเรื่องใกล้ตัว ที่ไม่ควรมองข้าม ยิ่งในช่วงเศรษฐกิจในทุกวันนี้แล้วยิ่งต้องวางแผนให้ดี

5 กำหนดรายจ่าย

ค่าใช้จ่ายรายเดือน ทั้งหล า ย ก็ต้องลิ สต์ไว้ด้วย การเช็คลิสต์และ แบ่งหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายต่างๆ จะช่วยให้เราระมัด ระวังการใช้เงิน และกำหนดค่าใช้จ่ายได้ชัดเจน มากขึ้นซึ่งค่าใช้จ่ายใหญ่ ๆ แบ่งต ามหมวดได้ ดังนี้ค่าผ่อนรถ ค่าผ่อนบัตรเครดิต ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

6 เงินออม

การที่เราลิสต์ ค่าใช้จ่ายอย่ างละเอียดนี้ ถือเป็นการวางแผนทางการเงินเบื้องต้น ที่นำไปใช้ได้จริงและช่วยลดปัญหา ทางการเงินต่าง ๆ ที่อาจต ามมาได้เยอะเลยทีเดียวทั้งนี้ห นี้สินใน แต่ละเดือนไม่ ควรเกิน 40% ของรายได้ต่อเดือน

7 หารายได้ช่องทางอื่นบ้าง

ในยุคที่สื่อสังคม อ อ นไ ลน์ เป็นที่นิยม และคนไทยในปัจจุบันนิยมซื้ อ ข า ย ผ่านช่องทาง อ อ นไ ลน์ เป็นส่วนใหญ่แล้ว การสร้างรายได้ จากช่องทาง อ อ นไ ลน์ถือว่าเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งย าก และใช้ต้นทุนต่ำกว่า ยุคก่อนๆ เชื่ อว่า วัยรุ่นยุคใหม่ทุกคน ต่างคุ้นเคยกับสื่ อ อ อ นไ ลน์ เป็นอย่ างดี ซึ่งช่องทางนี้แหละครับที่จะเป็นรายได้เสริมนอ ก เหนือจาก งานประจำได้

ที่มา e – y h a n g w a, s a b a i s a b u y

Load More Related Articles
Load More By rooormai
Load More In Uncategorised

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ทริคง่ายๆแม่บ้านทำต ามได้ ง่ายประหยัดเวลา

งานบ้านนั้นเป็นงานที่ทำเท่าไหร่ก็ไม่หมดง่ายๆ ซึ่งข้ อนี้แม่บ้านทุกบ้านต่างรู้ดีว่า เพราะรา…