Home ข้อคิด คำคม เหตุผลที่คนเก่งส่วนใหญ่ มักลาออ กจากงานเพราะคนเหล่านี้

เหตุผลที่คนเก่งส่วนใหญ่ มักลาออ กจากงานเพราะคนเหล่านี้

13 second read
Comments Off on เหตุผลที่คนเก่งส่วนใหญ่ มักลาออ กจากงานเพราะคนเหล่านี้
0
20

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้เหตุผลที่คนเก่งมักจะลาออ กจากงานที่รัก กับบทความ เหตุผลที่คนเก่งส่วนใหญ่ มักลาออ กจากงานเพราะคนเหล่านี้ ไปดูกันว่าเพื่อนร่วมงานแบบไหนที่ทำให้คนเก่งชอบลาออ ก

หล า ยคนตัดสินใจ ลาออ กจากงานที่ตนรัก เพื่อสังเวยให้กับสังคมที่มีแต่คนร้ า ยๆ ในองค์กร โดยที่เจ้านายไม่ได้ปกป้องลูกน้องที่ดี แต่กลับนิ่งเฉย ปล่อยเนื้อร้ า ยไว้ในองค์กร หล า ยบริษัทต้องเสียพนักงานดีๆ ไป เพียงเพราะมี ‘คนร้ า ยๆ ในองค์กร’ แต่ก็ไม่สามารถจัดการอะไรได้ คนดีๆ คนเก่งๆ ก็ลาออ กไปกันหมด

หล า ยคนตอบได้เต็มปากเต็มคำว่า ‘ฉันรักงานของฉัน มากนะ’ พวกเขาไม่ได้มีปัญหากับงาน หนักแค่ไหนก็ลุยได้ แต่บางครั้ง การทำงานกับคนเลวๆ กำลังจะทำให้เขาหมดไฟที่จะไปต่อ กับองค์กร ในที่สุดเขาก็ยอมละทิ้งงานที่เขารัก เพื่อสังเวยให้กับคนเหล่านี้ เมื่อเจ้านายไม่จัดการอะไรเลยสักอย่ าง บอ กอะไรก็ดูเหมือนจะไม่ตักเตือน หรือไร้ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขตนเองของคนร้ า ยๆ เหล่านั้น

และที่เลวร้ า ยยิ่งกว่าก็คือ คนร้ า ยๆ เหล่านั้น กลับเป็นเจ้านายของเราเสียเอง เขาเป็นคนทำให้บรรย ากาศการทำงานย่ำแย่ไปกว่าเดิม ‘คนในองค์กรระดับสูง’ คือชนชั้นเจ้านาย มีผลมากต่อ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมภายในองค์กร ถ้าคุณเห็นบุคคล หรือ กลุ่มคนที่เป็นเนื้อร้ า ยขององค์กร ทำพฤติก ร ร มที่ไม่เหมาะสม แต่คุณยังคงนิ่งเฉย ไม่ยอมทำอะไรเลย

สุดท้ายคนดีๆ ทำงานเก่งๆ ก็จะลาออ กไปกันหมด เพราะพวกเขาทนสภาวะแวดล้อมในการทำงานเลวๆ แบบนั้นไม่ได้ แต่ที่เจ้านายนิ่งเฉย บางครั้งเขาเห็นปัญหา แต่เขาทำเป็นไม่เห็น เพื่อไม่ให้ตัวเองเดือ ดร้อนไปด้วย ไม่กล้าแตะ ‘ปัญหาคน’ ทั้งที่มันกำลังจะเป็นปัญหากระทบไปถึงงาน ความพย าย ามของเจ้านายในการแก้ปัญหาคน สะท้อนถึงความตั้งใจที่จะเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร และสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้น่าอยู่ขึ้น

ซึ่งจะช่วย HR ขับเคลื่อนได้ดีมาก ด้วยความร่วมมือ การ Report และ Feedback ต่างๆ กลุ่มคนที่สร้างปัญหาให้เพื่อนร่วมงาน และพฤติก ร ร มที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งคำพูดและการกระทำ จะทำให้การทำงานไร้ประสิทธิภาพ เราจะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือมากนัก จากคนกร่างๆ ในที่ทำงาน ที่ไม่สนใจการอยู่ร่วมกับคนอื่น หรือ การสร้างวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร

พวกเขาจะทำให้การประสานงาน หรือ การทำงานเป็นทีมนั้น เต็มไปด้วยความย ากลำบาก และบรรลุผลสำเร็จได้ย าก ถ้าพย าย ามแล้วที่จะแก้ไข แต่คนเหล่านั้นไม่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ผู้บริหาร และ HR ควรต้องตัดสินใจอย่ างใดอย่ างหนึ่งที่เด็ดข า ดมากพอ ไม่อย่ างนั้นแล้ว เขาจะเสียคนฝีมือ ดีที่เป็นเส้นเลือ ดใหญ่ขององค์กรไปเรื่อยๆ จนเหลือไว้แต่ ‘เจ้าที่ขาโจ๋’ ที่ทำตัวยิ่งใหญ่ แต่ไม่ทำงาน

คนเราใช้เวลาในที่ทำงาน มากกว่าได้หยุดอยู่บ้านเสียอีก หล า ยคนรักงาน ยอมทำงานโดยไม่รับโอที ยอมสละเวลาทุกอย่ าง แต่กลับได้เพื่อนร่วมงานร้ า ยๆ แบบนี้ก็ไม่มีใครอย ากอยู่หรอ ก มันไม่คุ้ม สุดท้ายเขาเลือ กลาออ กไปดีกว่า แลกกับสุขภาพจิตที่ดีกลับคืน มา ทำให้คุณค่าในการใช้ชีวิตของเขากลับมาด้วย เมื่อได้ทำงานที่รัก และเจอเพื่อนร่วมงานที่น่ารัก มันทำให้โลกของการทำงานน่าอยู่

เป็นทีมเวิร์ค งานก็สำเร็จ ความสัมพันธ์ก็ดี ความสุขก็กลับมา ปัญหาคือ การลาออ กไปหาที่ใหม่ ไม่ได้รับประกันว่าเราจะไม่เจอคนร้ า ยๆ แต่ก็ขอภาวนาว่า ขอให้ได้เจ้านายดีๆ ที่จัดการผู้ร้ า ยในคราบเพื่อนร่วมงานให้เราได้ และเจ้านายก็อย่ าเป็นผู้ร้ า ยเสียเองเถิดนะ เพี้ยง!

ที่มา Thanabatra Beboyl Chaidarnn, aanplearn

Load More Related Articles
Load More By rooormai
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

เพียงใส่ขวดน้ำเข้าไป ก็ช่วยประหยัดน้ำในห้องน้ำได้

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการประหยัดน้ำ และประหยัดค่าน้ำทุกๆ เดือน กับบทค…