Home ข้อคิด คำคม วิ ธีดึงเส้นเอ็นวัดที่ดิน รู้ไว้ก่อน ถูกหลอ ก

วิ ธีดึงเส้นเอ็นวัดที่ดิน รู้ไว้ก่อน ถูกหลอ ก

8 second read
0
0
123

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการใช้เส้นเอ็นดึงวัดที่ดินที่ถูกต้อง ก่อนที่จะเสียที่ดินให้กับคนอื่น กับบทความ วิ ธีดึงเส้นเอ็นวัดที่ดิน รู้ไว้ก่อน ถูกหลอ ก ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อไม่ให้ที่ดินของเรานั้นตกไปเป็นของคนอื่น

การวางรังวัดเขตที่ดินซึ่งจะยึดต ามหมุดปักบอ กเขตที่ทำการติดตั้งเอาไว้เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลและแสดงความเป็นเจ้าของที่ดินของแต่ละที่ เป็นความรู้รอบตัวซึ่งหากไม่เคยเจอสถานการณ์แบบเดียวกันนี้อาจยังไม่เข้าใจชัดเจน โดยในวันนี้เรานำบทความเกี่ยวกับการล้อมรั้วเขตที่ดินของหมุดปัก ว่ามีการวัดขึงด้วยเส้นเอ็นอ ย่ า งไร จึงถูกต้อง

บางครั้งหากเจ้าของที่ดินอาจตั้งใจขยับหมุดปักเพื่อให้ที่ดินของตนเองมากขึ้น

โดยในโลกโซเชียลได้มีตัวอย่ า งที่เจ้าของโพสต์ ปรึกษาช าวเ ฟ ส บุ คว่ า

ตำแหน่งที่ถูกต้องในการดึงเชือ กเอ็นจากหมุดปักควรอยู่ในตำแหน่งใดถึงจะถูกต้องที่สุด

เส้นเอ็นสีเขียวนั้นจะต้องอยู่ตำแหน่งกลางพอดี และหากไม่ได้ตกลงใช้รั้วเริ่มกัน

ก็ต้องจัดการขอบรั้วและฐานรากที่ไม่รุกล้ำแนวเขตที่ดินด้านใดด้านหนึ่ง โดยให้กากบาทกลางหมุดแล้วทำการแบ่ง 4

มีคนเข้ามาให้ความคิดเห็นเยอะ

โดยเสาของทางฝั่งเราจะต้องอยู่ในเส้นแบ่งนั้นๆ แต่ในรูปตัวอ ย่ างที่นำมาลงนั้นเป็นการปักหมุดที่คลาดเคลื่อน และผิดในข้อรุกล้ำที่ดินแปลงอื่น

การดึงเส้นเอ็นที่ถูกต้องนั้น ต้องดึงจากตรงกลางหมุดที่ดินเลย แต่ถ้าไม่อย ากมีปัญหาภายหลังก็สามารถใช้ขอบด้านในเป็นหลักก็ได้ แต่ถ้ามีการคุยกันเข้าใจแล้ว ก็ใช้วิธีกากบาทกลางหมุด เรียกว่าเป็นกลางและถูกต้องที่สุด

ที่มา krustory

Load More Related Articles
Load More By rooormai
Load More In ข้อคิด คำคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ทริคง่ายๆแม่บ้านทำต ามได้ ง่ายประหยัดเวลา

งานบ้านนั้นเป็นงานที่ทำเท่าไหร่ก็ไม่หมดง่ายๆ ซึ่งข้ อนี้แม่บ้านทุกบ้านต่างรู้ดีว่า เพราะรา…